PHƯỜNG NINH SƠN
Điện thoại:(0276) 3822293
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
ĐẢNG ỦY
1 LỮ THANH TÙNG
Điện thoại:0918623093
Email: thanhtunglu317@gmail.com
Bí thư
Cử nhân Chuyên ngành Quản lý đất đai
LỮ THANH TÙNG
2 TRẦN MINH TRỊ
Điện thoại:0984642347
Email: tranminhtrins@gmail.com
Phó Bí thư thường trực
Cử nhân Luật
TRẦN MINH TRỊ
3 LƯƠNG VĂN CÓ
Điện thoại:0907132087
(0276) 3822293
Email: luongvanco76@gmail.com
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND
Kỹ sư kinh tế xây dựng
LƯƠNG VĂN CÓ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG
4 LỮ THANH TÙNG
Điện thoại:0918623093
Email: thanhtunglu317@gmail.com
Chủ tịch HĐND
Cử nhân Chuyên ngành Quản lý đất đai
LỮ THANH TÙNG
5 NGUYỄN HOÀNG NAM
Điện thoại:0978078115
Email: Nam1977.hdnd2016@gmail.com
Phó Chủ tịch HĐND
Cử nhân Luật
NGUYỄN HOÀNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
6 LƯƠNG VĂN CÓ
Điện thoại:0907132087
(0276) 3822293
Email: luongvanco76@gmail.com
Chủ tịch UBND
Kỹ sư kinh tế xây dựng
LƯƠNG VĂN CÓ
7 LÊ QUỐC THUẦN
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: lqthuan@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND LÊ QUỐC THUẦN
8 TRẦN LÊ DUY
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: tranleduy3081984@gmail.com.vn
Phó Chủ tịch UBND
Cử nhân Luật
TRẦN LÊ DUY
9 LÝ THÀNH KIM
Điện thoại:0918353887
Email: lythanhkim1979@gmail.com
Trưởng Công an LÝ THÀNH KIM
10 NGUYỄN VĂN LÂM
Điện thoại:0982274895
Email: Nguyenvanlam160686@gmail.com
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
Cao đẳng ngành quân sự cơ sở
NGUYỄN VĂN LÂM
11 HỒ QUỐC VƯƠNG
Điện thoại:0973984020
Email: hoquocvuongtp@gmail.com
Công chức Văn phòng - Thống kê
Cử nhân Kinh tế
HỒ QUỐC VƯƠNG
12 NGUYỄN VĂN BÉ QUÍ
Điện thoại:0918454617
Email: nguyenqui4617@gmail.com
Công chức Văn phòng - Thống kê
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
NGUYỄN VĂN BÉ QUÍ
13 PHẠM THỊ THANH QUẢN
Điện thoại:0983169944
Email: thanhquan22051987@gmail.com
Công chức Tài chính - Kế toán
Cử nhân Tài chính kế toán
PHẠM THỊ THANH QUẢN
14 VÕ THỊ MỘNG THU
Điện thoại:0946424257
Email: mongthuvh@gmail.com
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
VÕ THỊ MỘNG THU
15 PHAN THỊ KIM LOAN
Điện thoại:0945152469
Email: kimloantuphapns@gmail.com
Công chức Tư pháp – Hộ tịch
Cử nhân Luật
PHAN THỊ KIM LOAN
16 NGUYỄN THỊ HUỆ TRANG
Điện thoại:0971522772
Email: Trangnth16111991@gmail.com
Công chức Văn hóa - xã hội
Cử nhân Xã hội học, Luật
NGUYỄN THỊ HUỆ TRANG
17 NGUYỄN VĂN TÚ
Điện thoại:0393696903
Email: nguyenvantu6903@gmail.com
Công chức Văn hóa - xã hội
Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
NGUYỄN VĂN TÚ
18 BÙI NGỌC LỘC
Điện thoại:0914855963
Email: locthanhtan1602@gmail.com
Công chức Địa chính - Xây dựng
Kỹ sư quản lý đất đai
BÙI NGỌC LỘC
19 PHẠM THÁI HÒA
Điện thoại:
0388302685
Email: phamthaihoa1999tc@gmail.com
Công chức Địa chính - Xây dựng
Kỹ sư quản lý đất đai
PHẠM THÁI HÒA
20 TẠ THỊ MẾN
Điện thoại:0377383279
Email: tathimen70@gmail.com
Phó Trưởng trạm TẠ THỊ MẾN
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG
21 VÕ VĂN TRUNG
Điện thoại:0977637147
Email: trungmt1979@gmail.com
Chủ tịch
Cử nhân Luật
VÕ VĂN TRUNG
ĐOÀN THANH NIÊN
22 MAI HỮU LỢI
Điện thoại:0973568598
Email: huuloipro90@gmail.com
Bí thư
Cử nhân Công nghệ Sinh học
MAI HỮU LỢI
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
23 LÊ THỤY UYÊN PHƯƠNG
Điện thoại:0908358777
Email: lethuyuyenphuong1981@gmail.com
Chủ tịch
Cử nhân Kế toán
LÊ THỤY UYÊN PHƯƠNG
HỘI NÔNG DÂN
24 NGUYỄN THANH PHONG
Điện thoại:0918084078
Email: Phongnguyenhnd@gmail.com
Chủ tịch
Cử nhân kinh tế nông lâm
NGUYỄN THANH PHONG
HỘI CỰU CHIẾN BINH
25 NGUYỄN XUÂN TOÀN

Email: phamvanphuoc936@gmail.com
Chủ tịch NGUYỄN XUÂN TOÀN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây