Chủ tịch UBND LƯƠNG VĂN CÓ LƯƠNG VĂN CÓ
Trình độ chuyên môn Kỹ sư kinh tế xây dựng
Điện thoại cơ quan (0276) 3822293
Địa chỉ email luongvanco76@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND LÊ QUỐC THUẦN LÊ QUỐC THUẦN
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan (0276) 3822293
Địa chỉ email lqthuan@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND TRẦN LÊ DUY TRẦN LÊ DUY
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan (0276) 3822293
Địa chỉ email tranleduy3081984@gmail.com.vn
Địa chỉ nhà riêng

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Mô tả:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

- Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường được quy định cụ thể tại Điều 59 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cụ thể như sau:

+ Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

+ Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

+ Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phươngở thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

+ Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường được quy định cụ thể tại Điều 63 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cụ thể như sau:

+ Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung sau:

* Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

* Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của phường trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

+ Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN VĂN LÂM
Điện thoại:0982274895
Email: Nguyenvanlam160686@gmail.com
Chỉ huy trưởng
Cao đẳng ngành quân sự cơ sở Cử nhân Luật
NGUYỄN VĂN LÂM
2 Nguyễn Bảo Kha
Điện thoại:0988808112
0988808112
Email: khanguyen051209@icloud.com
Phó Chỉ Huy Trưởng
Cử nhân luật
Nguyễn Bảo Kha
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 HỒ QUỐC VƯƠNG
Điện thoại:0973984020
Email: hoquocvuongtp@gmail.com
Công chức Văn phòng - Thống kê
Cử nhân Kinh tế
HỒ QUỐC VƯƠNG
2 NGUYỄN VĂN BÉ QUÍ
Điện thoại:0918454617
Email: nguyenqui4617@gmail.com
Công chức Văn phòng - Thống kê
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
NGUYỄN VĂN BÉ QUÍ
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PHẠM THỊ THANH QUẢN
Điện thoại:0983169944
Email: thanhquan22051987@gmail.com
Công chức Tài chính - Kế toán
Cử nhân Tài chính kế toán
PHẠM THỊ THANH QUẢN
TƯ PHÁP HỘ TỊCH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PHAN THỊ KIM LOAN
Điện thoại:0945152469
Email: kimloantuphapns@gmail.com
Công chức Tư pháp – Hộ tịch
Cử nhân Luật
PHAN THỊ KIM LOAN
2 VÕ THỊ MỘNG THU
Điện thoại:0946424257
Email: mongthuvh@gmail.com
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
VÕ THỊ MỘNG THU
VĂN HÓA - XÃ HỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN THỊ HUỆ TRANG
Điện thoại:0971522772
Email: Trangnth16111991@gmail.com
Công chức Văn hóa - xã hội
Cử nhân Xã hội học, Luật
NGUYỄN THỊ HUỆ TRANG
2 NGUYỄN VĂN TÚ
Điện thoại:0393696903
Email: nguyenvantu6903@gmail.com
Công chức Văn hóa - xã hội
Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
NGUYỄN VĂN TÚ
ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PHẠM THÁI HÒA
Điện thoại:
0388302685
Email: phamthaihoa1999tc@gmail.com
Công chức Địa chính - Xây dựng
Kỹ sư quản lý đất đai
PHẠM THÁI HÒA
TRẠM Y TẾ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TẠ THỊ MẾN
Điện thoại:0377383279
Email: tathimen70@gmail.com
Phó Trưởng trạm TẠ THỊ MẾN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây