ĐẢNG ỦY

*Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy phường:

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định.

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Bí thư LỮ THANH TÙNG LỮ THANH TÙNG
Trình độ chuyên môn Cử nhân Chuyên ngành Quản lý đất đai
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email thanhtunglu317@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó Bí thư thường trực TRẦN MINH TRỊ TRẦN MINH TRỊ
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranminhtrins@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND LƯƠNG VĂN CÓ LƯƠNG VĂN CÓ
Trình độ chuyên môn Kỹ sư kinh tế xây dựng
Điện thoại cơ quan (0276) 3822293
Địa chỉ email luongvanco76@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

ĐẢNG ỦY
Mô tả:

*Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy phường:

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định.

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
TUYÊN GIÁO
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Mỹ Linh
Tuyên giáo Phan Thị Mỹ Linh
TỔ CHỨC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Mai
Điện thoại:0366065521
Email: huynhthimai93@gmail.com
Tổ chức
Cao đẳng Công nghệ thông tin
Huỳnh Thị Mai
VĂN PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thanh Loan
Văn phòng
Cử nhân Luật
Trần Thị Thanh Loan
ỦY BAN KIỂM TRA
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hoa Cương
Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Cử nhân luật và cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thị Hoa Cương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây