STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:73/KH-UBND
Ngày ban hành:16/06/2024
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:25/TB-UBND
Ngày ban hành:14/06/2024
Thông báo số 25/TB-UBND của UBND phường Ninh Sơn : Về việc niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại khu vực đất nhà nước đã thu hồi, đền bù và giải tỏa
Thông báo số 25/TB-UBND của UBND phường Ninh Sơn : Về việc niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại khu vực đất nhà nước đã thu hồi, đền bù và giải tỏa để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 785 đoạn từ Mố B Cầu Trà Phí (K2+868) đến thị trấn Kà Tum (K44+850)
File đính kèm:
3
Số kí hiệu:68/KH-UBND
Ngày ban hành:07/06/2024
Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND phường Ninh Sơn: về việc Tổ chức Liên hoan biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Tổ chức Liên hoan biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:67/KH-UBND
Ngày ban hành:05/06/2024
Kế hoạch số 67/KH-UBND của UBND phường Ninh Sơn: về việc tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn phường
Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn phường
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:65/KH-UBND
Ngày ban hành:03/06/2024
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:63a/KH-UBND
Ngày ban hành:28/05/2024
Kế hoạch số 63a/KH-UBND của UBND phường Ninh Sơn:Thực hiện Đề án "tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 " năm 2024
Thực hiện Đề án "tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 " năm 2024
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:65/UBND
Ngày ban hành:28/05/2024
Công văn số 65/UBND của UBND phường Ninh Sơn: về việc hướng dẫn tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn phường Ninh Sơn
Hướng dẫn tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn phường Ninh Sơn.
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:59/KH-UBND
Ngày ban hành:23/05/2024
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:13/TB-UBND
Ngày ban hành:05/04/2024
Thông báo số 13/TB-UBND của UBND phường Ninh Sơn: Về việc hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Thông báo về việc hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:24/KH-UBND
Ngày ban hành:29/03/2024
Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND phường Ninh Sơn: về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn phường Ninh Sơn năm 2024.
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn phường Ninh Sơn năm 2024.
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:32/UBND
Ngày ban hành:19/03/2024
Công văn số 32/UBND của UBND phường Ninh Sơn: về việc hướng dẫn nhân rộng, triển khai, thực hiện các sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới, phù hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Hướng dẫn nhân rộng, triển khai, thực hiện các sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới, phù hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:28/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/03/2024
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:27/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/03/2024
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:26/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/03/2024
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:15/KH-UBND
Ngày ban hành:10/03/2024
Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND phường Ninh Sơn: Phối hợp vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH TN, BHYT trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh
Phối hợp vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH TN, BHYT trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:26/UBND
Ngày ban hành:05/03/2024
Công văn số 26/UBND của UBND phường Ninh Sơn: V/v hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
V/v hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:19/UBND
Ngày ban hành:27/02/2024
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:09/KH-UBND
Ngày ban hành:07/02/2024
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn phường Ninh Sơn
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn phường Ninh Sơn
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:107/UBND
Ngày ban hành:28/12/2023
Yêu cầu treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024 và tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Yêu cầu treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024 và tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:204/QĐ-UBND
Ngày ban hành:03/02/2023
Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Tây Ninh
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tây Ninh
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:08/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành:28/03/2022
Quyết định
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:728/BC-UBND
Ngày ban hành:10/03/2022
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:467/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/03/2022
Quyết định
Quyết định V/v củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thu ngân sách Nhà nước thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:21/BC-UBND
Ngày ban hành:31/12/2021
Báo cáo
Báo cáo thống kê dân số và cử tri tính đến ngày 23/5/2021 của các đơn vị hành chính phường, xã thuộc thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:79/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa Ĩ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:81/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào của Hội Cựu thanh niên xung phong năm 2021
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:82/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
khen thưởng cho Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua tại cấp cơ sở năm 2021
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:847/BC-UBND
Ngày ban hành:05/11/2021
Báo cáo
Báo cáo về Kết quả 04 năm thực hiện Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND Tỉnh về “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”
File đính kèm:
29
Số kí hiệu:823/BC-UBND
Ngày ban hành:25/10/2021
Báo cáo
Báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
File đính kèm:
30
Số kí hiệu:68/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/10/2021
Quyết định
khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác truy xét vụ việc viết khẩu hiệu phản đối chính quyền
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:728/BC-UBND
Ngày ban hành:20/09/2021
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:62/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/09/2021
Quyết định
Quyết định về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyền đề giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyên và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TPTN
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:642/BC-UBND
Ngày ban hành:13/08/2021
Báo cáo
Báo cáo về việc Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn Thành phố
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:598/BC-UBND
Ngày ban hành:28/07/2021
Báo cáo
Báo cáo v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
35
Số kí hiệu:590/BC-UBND
Ngày ban hành:24/07/2021
Báo cáo
Báo cáo số lượng hợp đồng lao động đặc thù trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
File đính kèm:
36
Số kí hiệu:488/BC-UBND
Ngày ban hành:23/06/2021
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
37
Số kí hiệu:467/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/05/2021
Quyết định
Quyết định V/v củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thu ngân sách Nhà nước thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
38
Số kí hiệu:143/BC-UBND
Ngày ban hành:04/03/2021
Báo cáo
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB quý I năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
File đính kèm:
39
Số kí hiệu:50/BC-UBND
Ngày ban hành:20/01/2021
Báo cáo
Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn xây dựng năm 2020
File đính kèm:
40
Số kí hiệu:35/BC-UBND
Ngày ban hành:18/01/2021
Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi.
File đính kèm:
41
Số kí hiệu:22/BC-UBND
Ngày ban hành:13/01/2021
Báo cáo
Báo cáo ATTP tháng 01/2021, phương hướng tháng 02/2021
File đính kèm:
42
Số kí hiệu:204/QĐ-UBND
Ngày ban hành:01/09/2020
Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tây Ninh
File đính kèm:
Tìm kiếm văn bản
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật
congbaonuocchxhcnvn
Giải đáp chính sách Online
Trợ giúp pháp lý
cong bao tay ninh
TÂY NINH - TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN
Bản đồ thực thi thể chế
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2030 - THÀNH PHỐ TÂY NINH
Công khai kế hoạch sử dụng đất
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử
THANH NIÊN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,349
  • Tháng hiện tại96,527
  • Tổng lượt truy cập682,413
THƯ VIỆN ẢNH
z4561414798721-15ed736142d9ac319992fb7b97ba9f9d.jpg z4548228527998-f165a6af33427e8aaebf25e89a02cc2c.jpg z4522728257398-2dea261ae0cbfd0c865717f8f40830aa.jpg z4440832693254-dec4fbf695a7afeab28fa34492cb9a7b-1.jpg 350359568-815468296666230-8155733435765749073-n.jpg 190-duplicate50-dsc04006-jpg.jpg 3-11-2023-2.jpg 438221587-944201193859563-6813089503586096860-n.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây