BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG ĐẢNG

Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 •   19/05/2024 08:05:39 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” hiện nay đang là chủ đề nóng được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm. Đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tập trung xuyên tạc, chống phá. Thực tế đã khẳng định chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là kế sách quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!

Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!

 •   13/05/2024 11:22:51 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã một lần nữa khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, làm nên sức mạnh đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực để bảo tồn những giá trị thiêng liêng trong trang sử đáng tự hào của dân tộc.

Quy định mới của Bộ Chính trị: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kể cả khi đã nghỉ hưu, chuyển công tác

Quy định mới của Bộ Chính trị: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kể cả khi đã nghỉ hưu, chuyển công tác

 •   06/05/2024 01:37:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0

Theo quy định của Bộ Chính trị, khi giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm mà thiếu công tâm, khách quan hay miễn nhiệm cán bộ không bảo đảm thủ tục theo quy định thì người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm dù đã về hưu...

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

 •   29/04/2024 02:05:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

 •   29/04/2024 12:34:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Chúng ta luôn tự hào và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng tạo đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Đảng. Từ đó, nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng, cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lật tẩy thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo, chống phá Đảng, Nhà nước

Lật tẩy thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo, chống phá Đảng, Nhà nước

 •   23/04/2024 10:36:25 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, với sự chung tay, đồng lòng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và đồng bào các tôn giáo, khối đại đoàn kết các tôn giáo ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu. Tại nhiều cộng đồng dân cư, đồng bào theo hay không theo các tôn giáo tích cực chung tay, phấn đấu để xây dựng quê hương, đất nước, giáo hội ngày càng giàu mạnh. Chính sự gắn kết trong khối đại đoàn kết các tôn giáo đã, đang góp phần tạo nên sức mạnh chung của toàn dân tộc, là động lực giúp đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức để hội nhập và phát triển.

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

 •   23/04/2024 10:29:43 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Bằng những luận cứ khoa học sắc bén và tinh thần không khoan nhượng, V.I.Lênin đã đấu tranh chống lại các loại cơ hội, thù địch để bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác, đưa phong trào cộng sản và công nhân phát triển trong thực tiễn. Lênin đã để lại cho giai cấp công nhân và những người cộng sản thế giới hệ thống tư tưởng và phong cách, phương pháp luận chiến phong phú, mẫu mực.

Tự hào vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Tự hào vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

 •   13/03/2024 10:54:50 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Ảnh minh họa

Chữa “bệnh” xu nịnh

 •   04/03/2024 10:40:57 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Xu nịnh là hành vi khen không đúng hoặc khen quá lời nhằm mục đích cầu lợi người được khen. Xu nịnh có từ xa xưa và giờ đây “liên tục phát triển”, trở thành căn bệnh trầm kha của xã hội. Chữa “bệnh” xu nịnh là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguyễn Ái Quốc và cuộc “gặp” lịch sử

Nguyễn Ái Quốc và cuộc “gặp” lịch sử

 •   28/02/2024 03:22:04 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0

Tác phẩm của Lenin đã đề cập đến những vấn đề mà Người đang khao khát tìm hiểu và giúp Người nhìn rõ hướng đi của nhân dân các nước thuộc địa.

Phản bác các luận điệu xuyên tạc về cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Phản bác các luận điệu xuyên tạc về cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

 •   28/02/2024 03:09:32 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam suốt 10 năm qua không khó để nhận thấy công tác này đã đi từ thế phòng thủ sang chủ động tấn công.

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

 •   20/02/2024 03:06:13 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là chủ trương quan trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này. Vì vậy, nhận diện đúng và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

 •   15/02/2024 10:17:55 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0

Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những nhân tố có thể tạo ra nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.

Để không còn “công trạng của lãnh đạo, trách nhiệm của tham mưu”

Để không còn “công trạng của lãnh đạo, trách nhiệm của tham mưu”

 •   25/12/2023 11:00:22 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Các địa phương đã quan tâm, chú trọng thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

 •   21/12/2023 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

 •   20/12/2023 06:42:56 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này.

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

 •   13/12/2023 04:37:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu có dịp trao đổi về những bài học kinh nghiệm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ, giải pháp đối với Tây Ninh

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ, giải pháp đối với Tây Ninh

 •   13/12/2023 04:02:09 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Phần 1 - Quét sạch chủ nghĩa cá nhân


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây