Thành phố Tây Ninh thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Thứ năm - 23/05/2024 11:26 169 0

(PNS) - Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 21/5/2024 về việc Thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.

1. Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng, cụ thể như sau:

* Chỉ tiêu tuyển dụng27 người, trong đó:

- Chức danh Văn phòng - thống kê 04 người;

- Chức danh Địa chính Xây dựng 09 người;

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch 05 người;

- Chức danh Tài chính - kế toán 06 người;

- Chức danh Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa 01 người; phụ trách lĩnh vực Xã hội 2 người).

* Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

* Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí chức danh

* Vị trí chức danh Văn phòng - thống kê

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Công nghệ thông tin, hành chính, văn phòng, luật, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, quản trị nhân sự.

* Vị trí chức danh Địa chính-xây dựng

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Quản lý đất đai, địa chính, xây dựng, quy hoạch-kiến trúc, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật, trắc địa bản đồ.

* Vị trí chức danh Tư pháp-hộ tịch

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật.

* Vị trí chức danh Tài chính-kế toán

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán kinh tế, ngân hàng.

* Vị trí chức danh Văn hóa-xã hội

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa thông tin, du lịch, khoa học xã hội và nhân văn, luật, hành chính, quản trị học, xã hội học, công nghệ thông tin.

3. Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển và thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

* Hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển

- Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung phần thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Phần III. Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.

- Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của chức danh công chức cấp xã và phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh công chức cần tuyển.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau, bảo đảm phù hợp với vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng.

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm (thi viết): 100 điểm.

Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

- Sau khi UBND thành phố thông báo tuyển dụng công chức cấp xã (trên Cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh; phát trên hệ thống truyền thanh thành phố; niêm yết tại trụ sở Khu hành chính thành phố Tây Ninh và trụ sở UBND các phường, xã); người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu) kèm theo Kế hoạch này và bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác (nếu có) tại Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh (Khu Hành chính thành phố Tây Ninh, số 82, đường Phạm Tung, khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 0276. 3825250).

- Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh (https//:thanhpho.tayninh.gov.vn).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí chức danh công chức cấp xã.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của chức danh cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Tác giả bài viết: Long Sơn ( Tổng hợp )

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây