Thông báo niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại khu vực đất nhà nước đã thu hồi, đền bù và giải tỏa

Thứ hai - 17/06/2024 15:51 134 0

(PNS) - Ủy ban nhân dân phường Ninh Sơn Thông báo về việc niêm yết, công khai 22 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể:

- Quyết định số 486/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Thanh Hiền (Đã chết) và các cá nhân là người được hưởng di sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế của ông Nguyễn Thanh Hiền, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 487/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hiền, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 488/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lê Văn Thơm, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 489/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Lê Thị Thu, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 490/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trần Hữu Đức, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 491/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Huỳnh Thanh Nhã, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 492/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Nguyễn Thị Nương, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 493/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 494/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Hà Thị Yến, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 495/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Huỳnh Thị Cẩm, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 496/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Tô Điền Huy, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 497/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Thành Sơn, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 498/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Phạm Minh Ngân, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 499/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Minh Sơn, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 500/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Trung Hải, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 501/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Hem, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 502/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Huỳnh Thị Sơn, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 503/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Trần Thị Tiền, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 504/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Huỳnh Thị Yên, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 505/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Huỳnh Thanh Phương, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 506/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Hồ Ngọc Bích Thùy, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 507/QĐ-CCXP ngày 11/6/2024 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Trung Hùng, địa chỉ vi phạm: Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Địa điểm niêm yết công khai: Tại trụ sở UBND phường Ninh Sơn – Số 601 đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Văn phòng Khu phố Ninh Thành – Đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và cổng thông tin điện tử phường Ninh Sơn

Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 14 tháng 6 năm 2024.

UBND phường Ninh Sơn Thông báo về việc niêm yết, công khai 22 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên để các hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện ./.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Tác giả bài viết: ĐC-XD-ĐT&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây